Chrzest sztuk¦ů obrazowany

Chrzest sztuką obrazowany

Design

27 Wrz 2016   ,

Obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Muzeum Śląskim.Chrzest sztuk¦ů obrazowany

Historie świętych przedstawionych w dziełach sztuki inspirowały twórców łacińskiej muzyki sakralnej już od wieków. Podobnie będzie w piątek, 7 października, w Muzeum Śląskim podczas koncertu specjalnie przygotowanego na obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, na którym zabrzmią średniowieczne utwory w wykonaniu zespołu Peregrina.

Zestawione w programie koncertu kompozycje stanowić będą muzyczny kontrapunkt do dzieł sztuki sakralnej znajdujących się w zbiorach Muzeum, będąc m.in. prezentacją unikalnych, zachowanych jedynie w lokalnych kodeksach, utworów śląskich twórców.

Muzeum Śląskie włącza się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski upamiętniające doniosłe wydarzenie w historii państwa polskiego i Europy Centralnej, jakim było przyjęcie przez Mieszka I chrztu w 996 roku. 7 i 8 października chcemy zaprosić nie tylko na koncert, ale także na wykład poświęcony Mieszkowi I oraz premierowy pokaz filmu pt. „Chrzest sztuką obrazowany”.

„Przyjęcie chrześcijaństwa  przez kraje europejskie utożsamiane jest z początkami kształtowania się państwowości. Wydarzenie to wprowadziło kraj do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej i świata zachodniego, zdeterminowało jego kulturę i religię. Program obchodów został przygotowany z myślą o ukazaniu szerokiej perspektywy dla wpływu chrztu Polski na różne sfery, m.in. na politykę środkowoeuropejską, sztukę, ale także muzykę. Ta ostatnia bardzo dobitnie wskazuje, że oddziaływanie chrztu Mieszka I spowodowało rozprzestrzenianie się w tym rejonie Europy wątków muzycznych bazujących na chorale gregoriańskim i modalności, fundament muzyki europejskiej” – stwierdza Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego.

Koncert „SILESIA CHRISTIANA” w wykonaniu zespołu Peregrina
Muzyka średniowieczna ze źródeł śląskich, czeskich i niemieckich (XI–XVI w.) Szwajcarski zespół wokalny Peregrina, związany z renomowaną Schola Cantorum Basiliensis i kierowany przez dwukrotnie nominowaną do prestiżowego „Paszportu Polityki“ polską wokalistkę i muzykolożkę Agnieszkę Budzińską-Bennett, na koncercie w Muzeum Śląskim zaprezentuje średniowieczne kompozycje ze źródeł śląskich, czeskich i niemieckich. Usłyszymy jedno- i wielogłosowe hymny, sekwencje i pieśni z okresu od XI do XVI wieku (głównie ku czci Matki Boskiej oraz popularnych na Śląsku świętych – Doroty, Katarzyny, Małgorzaty oraz Barbary), ukazujące istotną, acz niemal zapomnianą część bogatego chrześcijańskiego dziedzictwa poetycko-muzycznego tego regionu.

Premiera filmu „Chrzest sztuką obrazowany”
Film „Chrzest sztuką obrazowany” odwołuje się do wątków historycznych, kulturowych i duchowych, symbolicznie obrazowanych przez sztukę. W filmie zaakcentowano trzy nurty chrześcijaństwa: prawosławie, protestantyzm i katolicyzm, dla których rozumienie chrztu jest wspólne. Narracja filmu rozpoczyna się od Gniezna, kolebki chrześcijaństwa, i drzwi katedry gnieźnieńskiej, unikatowego przykładu sztuki romańskiej. Skupia się na symbolice chrztu, co ilustrują wybrane przykłady chrzcielnic ze śląskich kościołów. Przybliża ich bogatą symbolikę, odzwierciedlaną przez formę i dekoracje, która wynikała z doniosłości i znaczenia sakramentu.

Wykład
Wykład dr. hab. Pawła Żmudzkiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Jak zaczęła się Polska, czyli co wiadomo o początkach kariery Mieszka I”

Program wydarzeń
Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1
7 października

17.30 // Sala audytorium
Projekcja filmu „Chrzest sztuką obrazowany”, 2016
Produkcja: Muzeum Śląskie

18.00 // Sala audytorium
Wykład „Jak zaczęła się Polska, czyli co wiadomo o początkach kariery Mieszka I”
Prowadzenie: dr hab. Paweł Żmudzki, Uniwersytet Warszawski

20.30 // Galeria śląskiej sztuki sakralnej
Koncert „SILESIA CHRISTIANA” w wykonaniu zespołu Peregrina. Muzyka średniowieczna ze źródeł śląskich, czeskich i niemieckich (XI–XVI w.)

Wstęp 19 zł  // Bilety do nabycia w kasach Muzeum lub on-line http://bilety.muzeumslaskie.pl

8 października
15.00 // Zbiórka przy kasach
„Żeby było ładne”, czyli jak dawniej rzeczy ważne ozdabiano – sobotnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 4–6 lat z opiekunami z cyklu „Muzeum dla malucha”
Prowadzenie: Beata Grochowska
Liczba miejsc ograniczona, możliwość rezerwacji biletów przez system rezerwacji na http://bilety.muzeumslaskie.pl // Wstęp 7 zł od dziecka, opiekunowie towarzyszą dzieciom bezpłatnie

16.00 // Zbiórka przy wejściu do Galerii śląskiej sztuki sakralnej
Prelekcja na temat konserwacji chrzcielnicy i rzeźby z XVIII w. „Chrzest Chrystusa”
Prowadzenie: Anna Ucieklak, Grażyna Szmurło
Wstęp 1 zł // wejściówki do nabycia w kasie na 20 min przed rozpoczęciem spotkania


www.muzeumslaskie.pl 
muzeum-slaskie
facebook.com/muzeumslaskie
instagram.com/muzeumslaskie

,