przechwytywanie_637

Kongres Menedżerów Kultury

Design

21 Lis 2015   ,

przechwytywanie_637Stowarzyszenie Inicjatywa zaprasza w dniach 8–10 grudnia na Kongres Menedżerów Kultury. Przemówienie programowe pt. „Widz jest klientem, teatr jest produktem” wygłosi Tomasz Szabelski, dyrektor Kongresu.

Kongres Menedżerów Kultury to niezwykłe spotkanie ludzi działających w sektorze kultury. To platforma wymiany doświadczeń, przestrzeń dialogu i możliwości rozwoju. Kongres to impuls do dyskusji na temat przyszłości instytucji, organizacji i innych podmiotów realizujących działania kulturalne. Ponadto to miejsce refleksji nad kondycją menedżmentu polskiej kultury i kompetencjami kadry zarządzającej. Na Kongres Menedżerów Kultury składają się cztery dni wypełnione inspirującymi wykładami, sesjami dyskusyjnymi, warsztatami i szkoleniami. Ponadto w ramach Kongresu odbędą się spotkania z ekspertami, prezentacja programów grantowych i wyjątkowe wydarzenia towarzyszące. Kongres Menedżerów Kultury to dla jego uczestników możliwość, by rozwijać wiedzę i kompetencje, ale też dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać nowoczesne rozwiązania dla organizatorów życia kulturalnego.

W gronie zaproszonych gości znajdują się osoby aktywnie animujące kulturę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Wśród nich są dyrektorzy muzeów, filharmonii, teatrów i bibliotek, prezesi stowarzyszeń i fundacji, działacze kulturalni, organizatorzy warsztatów, eventów, specjaliści od marketingu i PRu, pracownicy naukowi związani z kulturą i wielu innych.

Od 8 do 10 grudnia będą mieli Państwo okazję skonfrontować swoje spojrzenie na menedżment z poglądami innych animatorów i menedżerów. Wymianę doświadczeń i know-how rozpoczniemy od krótkich, inspirujących wykładów. W czasie inauguracji będę miał zaszczyt wygłosić przemówienie programowe pt. „Widz jest klientem, teatr jest produktem”.

Goście Kongresu:

Anthony Attard (St. James Cavalier Centre for Creativity, Malta) – menedżer kultury, absolwent m.in. Queen Margaret University w Edynburgu. Odpowiadał za opracowanie polityki rozwoju przemysłów kulturalnych na Malcie, a od 2009 na zlecenie British Council realizuje długofalowy, międzynarodowy projekt dotyczący przywództwa w sektorze kultury.

Paweł Potoroczyn (Instytut Adama Mickiewicza) – dyrektor IAM, menedżer kultury dyplomata, wydawca, producent filmowy i muzyczny. W 2000 roku zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, jako jego pierwszy dyrektor. W roku 2005 został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Tygodniku Powszechnym i magazynie „Brief”.

Bogna Świątkowska (Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana) – założycielka Fundacji, animatorka kultury, koordynatorka projektów poświęconych przestrzeni publicznej, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Warszawa.

Marek Sztark (Kadry Kultury) – dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury, Koordynator współpracy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska, doświadczony szkoleniowiec.

Prof. Emil Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński) – założyciel Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma Zarządzanie w kulturze.

Karol Wittels (Fundacja Obserwatorium) – socjolog i politolog. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od 5 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Współautor pierwszego raportu o publiczności warszawskich teatrów,

Raluca Bem Neamu (Babele, Rumunia) – community manager w Babele, które stanowi platformę wsparcia projektów biznesowych. Wcześniej pracowała jako specjalista do spraw edukacji, komunikacji i projektów kulturalnych w Narodowym Muzeum Sztuki w Rumunii,

Agnieszka Bugaj (GreenCoaching) – autorka i realizatorka programów szkoleniowych m.in z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich, coachingu, efektywności osobistej i biznesowej,

Jan-Paul Laarmann (Dein Nordrhein Westfalen, Niemcy) – odpowiedzialny za propagowanie kultury regionu Nadrenia Północna-Westfalia, inicjator licznych projektów wykorzystujących nowe media. Przez lata pracował przy Ruhrtriennale Festival of Arts, a także jako menedżer w agencji Creative Construction w Berlinie.

Gorana Ojat (Cultural Center Travno, Chorwacja) – menedżerka kultury i organizatorka wydarzeń kulturalnych w Chorwacji.

Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska) – menedżer kultury i dyrektor biblioteki, realizator wielu projektów społecznych i kulturalnych.

www.kongresmk.pl – miejsce, w którym można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące Kongresu Menedżerów Kultury i formularz zgłoszeniowy

,