04-bidzin-ska

Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych „Figurama 2016”

Design

4 Mar 2016   ,

Jedyny taki przegląd.04-bidzin-ska

„Figurama” jest wydarzeniem artystycznym, istniejącym od 2000 roku, zainicjowanym przez środowisko czeskich artystów, pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest przeglądem figuratywnego rysunku studenckiego, powstałego w pracowniach uczelni artystycznych.

Co roku w projekcie uczestniczą kolejne kraje i szkoły. Ich konfrontacja pokazuje, że rysunek jest dyscypliną artystyczną różnie traktowaną na różnych terytoriach. Każdy kolejny rok to oddzielny zestaw prac oraz kilka wystaw, przygotowywanych przez uczelnie. Dokumentem towarzyszącym jest obszerny katalog z reprodukcjami prac wszystkich uczestników. Równolegle organizowane są warsztaty rysunkowe, sympozja i prezentacje multimedialne środowisk twórczych.

W przeglądzie brały udział dotychczas wyższe szkoły artystyczne z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Japonii, Słowenii, Węgier, USA oraz z Polski: ASP w Katowicach (od 2006), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wrocławska i warszawska ASP.

„Figurama 2016” rozpoczyna się wystawą organizowaną przez katowicką ASP w Galerii Rondo Sztuki i w Galerii ASP w nowym budynku Wydziału Malarstwa.

Istotą przeglądu jest m.in.: podkreślenie nadrzędnej roli rysunku w procesie edukacji artystycznej. Podstawową hipotezą prezentacji jest udowadnianie nadrzędności rysunku w przestrzeni dyscyplin poprzez punktowanie jego cech rudymentarnych, konstrukcyjnych i formalnych w budowaniu dzieła. W dzisiejszym postmodernistycznym pejzażu, w którym rysunek zbyt często zastępowany jest działaniami alternatywnymi, wystawa przypomina nam o funkcji rysunku jako warunku doświadczenia twórczego.

 Rysunek figuratywny (w domyśle – studyjny), będący przedmiotem zagadnienia, zwraca się ku podstawie recepcji twórczej. Stoi na początku drogi artystycznego odkrywania. Od jego nadawcy wymaga samodyscypliny i pokory, będąc „naocznie” sprawdzalnym wobec swego pierwowzoru. Definiowanie poprzez naturę daje możliwość bezpośredniej konfrontacji z „żywym” doświadczeniem. Zawieszony pomiędzy dyktatem standardu i klasycznego schematu a hermetycznością i wyłącznością własnego języka (własnego, lecz wyzwolonego) stoi przed dylematem wyboru, będącego początkiem doświadczenia przemiany. Świadomy, bądź podświadomy, wybór drogi własnej – niezależnie od końcowych rezultatów – jest twórczą zdobyczą sumującą się na własny idiolekt artystyczny. Przegląd rysunku ukazuje potencjał drzemiący w medium i jego nieograniczone możliwości przekształceń. Międzynarodowa obsada daje możliwość porównań i badań jakości kształcenia w odmiennych programach szkół pochodzących z różnych przestrzeni kulturowych. Potwierdza tezę, że rysunek jest międzynarodowym językiem i środkiem komunikacji pozawerbalnej.

 wernisaże:
4 marca, godz. 18.00 w Galerii Rondo Sztuki (Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice)
4 marca, godz. 20.00 w Galerii Wertykalnej (nowy budynek ASP, ul. Raciborska 50, Katowice)

Data 04.03.2016 – 31.03.2016
Miejsce Galeria Rondo Sztuki / Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 / Katowice
oraz Galeria Wertykalna (nowy budynek ASP)
Raciborska 50

,