image001

Otwarcie „Galerii śląskiej sztuki sakralnej”

Design

15 Gru 2015   ,

By sztukę lepiej eksponować.muzeum-slaskie

Szósta ekspozycja stała zostanie otwarta 20 grudnia w siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1. „Galeria śląskiej sztuki sakralnej” obejmuje dzieła występujące na terenie Górnego Śląska w okresie średniowiecza i później – w dobie renesansu i baroku. Stanowi uzupełnienie kompleksu wystaw umożliwiających poznanie i zrozumienie bogatej oraz wielowątkowej historii Śląska.

Galeria obejmuje cztery wydzielone strefy – przestrzenie ekspozycyjne, w których zaprezentowano obiekty sztuki sakralnej od gotyku po sztukę nowożytną, a także wyroby rzemiosła artystycznego, głównie sprzęty oraz szaty liturgiczne. Dzieła o bogatych wartościach ideowych i artystycznych były niejednokrotnie wykonywane na specjalne zamówienia do śląskich świątyń, głównie w warsztatach Krakowa, Wrocławia i czeskiej Pragi, tym samym świadczą o związkach artystycznych Górnego Śląska z wiodącymi wówczas centrami kulturowymi.

Do najcenniejszych spośród ok. 110 obiektów należy rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Knurowa z 1420 roku, reprezentacyjny przykład przedstawień zwanych Pięknymi Madonnami. Odnaleziona w bardzo złym stanie w latach 30. XX wieku w wieży knurowskiego kościoła pw. św. Wawrzyńca, po gruntownej konserwacji jest ozdobą Galerii. Warto zwrócić także uwagę na najstarsze prezentowane dzieło – drewnianą rzeźbę Tronującej Madonny z Dzieciątkiem z 1380 roku – odnalezioną w 1933 roku w Miasteczku Śląskim.

Aranżacja ekspozycji łączy aspekt historyczny i edukacyjny, sprzyja refleksji i przypomnieniu pierwotnych funkcji zgromadzonych w galerii obiektów. Główna oś wystawy symbolizuje nawę świątyni, na końcu której znajduje się tryptyk gotycki (jako forma ołtarza), a w bocznych przestrzeniach eksponaty nawiązujące do umiejscowienia kaplic. Tworzenie kolekcji rozpoczął prof. Tadeusz Dobrowolski, a wzbogacił ją cenny depozyt Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Dawnym przedmiotom kultu nadano obecnie wymiar eksponatu muzealnego, przy uszanowaniu ich sfery sacrum. Oglądając i kontemplując wiekowe zabytki, można udać się w podróż w przeszłość, do korzeni religii chrześcijańskiej na Górnym Śląsku, do źródeł naszej kultury.
Kurator wystawy: Henryka Olszewska-Jarema

 

Kwatera witra+-owa ÔÇô Ukrzy+-owanie, Mied+¦na, ok. 1440ÔÇô1450, szk+éo barwione w masie, o+é+-w, , w+é. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach Maria z Dzieci¦ůtkiem, Knur+-w, ok. 1420, drewno polichromowane, w+é. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach Maria z Dzieci¦ůtkiem, Istebna, ok. 1750, drewno polichromowane, z+éocenia, w+é. Muzeum +Ül¦ůskie +Üwi¦Öta Anna Samotrze¦ç, Knur+-w, ok. 1390, drewno polichromowane, w+é. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

 

Otwarcie „Galerii śląskiej sztuki sakralnej”,
20 grudnia, godz. 19.00, Muzeum Śląskie przy
ul. T. Dobrowolskiego 1.
image001

 

 

,