etnoper-2016-logo-popr1

Prezentacja projektu etnoperformance.

Design

6 Cze 2016   ,

Etnoperformance?etnoper-2016-logo-popr1

Zapraszamy na spotkanie z twórcami i prezentację projektu: Jak się robi etnoperformens? Dynowskie doświadczenia z działań metodą etnografii performatywnej. moderatorki: Aneta Pepaś-Skowron, Joanna Bielecka-Prus oraz mieszkańcy Dynowa.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie  realizował projekt „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty” – etnoperformans weselny. Organizatorzy chcieli zaobserwować, udokumentować, a także przedstawić w formie etnoperformansu (widowiska w plenerze) zmiany, jakie zachodziły w obrzędzie weselnym na przestrzeni 100 lat (1915-2015) na terenie krain Pogórza Dynowskiego (województwo podkarpackie). Do tego celu zastosowali metodę badań określaną jako etnografia performatywna, która ma charakter aktywizujący.

Etnoperformens jest formą komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, wzmacniającą wzajemne zaangażowanie aktorów i widzów. Sukces performensu zależy od tego, czy będzie miał on cechy autentyczności, czy uda się stworzyć więź między aktorem a odbiorcą tak, aby widownia była częścią spektaklu, wciągniętą w działanie, z którym się identyfikuje, a granica między tym, co teatralne i tym, co rzeczywiste, ulega zatarciu. Spektakl staje się przeżyciem wpisanym w struktury odczuwania, trwale wbudowanym w biografie ludzi.

Performens ma wiele płaszczyzn. Przebiega pomiędzy tym co indywidualne, a tym co społeczne. Od pierwszego pytania postawionego sobie samemu, poprzez proces odkrywania znaczeń, tworzenia relacji – docieramy do tego, co stanie się „tu i teraz”: widowiska – „teatru żywego”. I wtedy efektem takich działań jest zmiana znaczeń posiadanych. Dlatego przestrzeń staje się kolejnym „aktorem”, z którym prowadzimy dialog. To często trudny partner, o złożonych potrzebach. Nie da się go oszukać, bo prędzej czy później i tak dochodzi do konfrontacji, do rzeczywistego spojrzenia na nas samych.

Data 13.06.2016
Godzina 16:00
Miejsce CK Lublin /Sala Kinowa
Wstęp wolny

,