Fragment projektu scenograficznego Zona Bohdana Cie+Ťlaka

Sesja naukowa „Wehikuł przestrzeni”

Design

13 Kwi 2016   ,

Fragment projektu scenograficznego Zona Bohdana Cie+Ťlaka
Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku do uczestnictwa w sesji naukowej „Wehikuł przestrzeni” towarzyszącej wystawie „Post-Apocalypsis. Polska ekspozycja PQ 2015”. 
Celem sesji jest konfrontacja wiedzy, poglądów i stanowisk dotyczących zagadnień związanych z kształtowaniem szeroko rozumianej przestrzeni w XXI wieku.

Założeniem sesji jest rozwinięcie historycznej refleksji o wnioski dotyczące specyfiki współczesnych projektów architektonicznych wykorzystujących idee wypracowane w przestrzeni teatru. Wystąpienia na sesji będą poświęcone trzem blokom tematycznym: przestrzeni dramatycznej, idei przestrzeni teatru oraz kontekstom architektury.

Szczególną uwagę poświecimy źródłom teatru przestrzeni i interpretacji Sztuki jako wehikułu. Wybitni polscy naukowcy i artyści przedstawią stanowiska, a także podzielą się stanem swoich badań. Naszymi gośćmi będą również twórcy instalacji „Post-Apocalypsis”. Sesja ma charakter interdyscyplinarny, kierowana jest zarówno do badaczy i krytyków, jak i do studentów oraz miłośników sztuki.

Sesja naukowa „Wehikuł przestrzeni”

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1
poziom -4, sala H
wstęp wolny

15 kwietnia
9.00–10.00 rejestracja uczestników sesji
10.00–10.30 powitanie gości i inauguracja sesji
10.30 blok tematyczny „Przestrzeń dramatyczna”
10.30–11.00 PRZESTRZEŃ JAKO CZYNNY AKTOR W DRAMATACH STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
prof. dr hab. Maria Prussak, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa
11.00–11.30 WSZĘDZIE, BYLE NIE NA SCENIE
prof. dr hab. Magdalena Raszewska, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
11.30–12.00 MIĘDZY SŁOWEM A PRZESTRZENIĄ (W POSZUKIWANIU IDEI I KONCEPCJI SCENOGRAFII TEATRALNEJ)prof. dr hab. Bohdan Cieślak, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
12.00–12.30 przerwa na kawę ,
12.30 blok tematyczny „Idee przestrzeni teatru”,
12.30–13.00 WINCENTY DRABIK – PRZESTRZEŃ SUBIEKTYWNA TEATRU MONUMENTALNEGO
Iwona Brandys, Muzeum Miasta Jaworzna,
13.00–13.30 IWO GALL – REFORMATOR PRZESTRZENI SCENICZNYCH I TWÓRCA NOWEJ ESTETYKI TEATRALNEJ
prof. dr hab. Urszula Aszyk, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego,
13.30–14.00 ARCHITEKTURA PRZESTRZENI SCENICZNEJ W TEATRZE MEYERHOLDA. KONSTRUKTYWIZM I TRADYCJA  prof. dr hab. Katarzyna Osińska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa,
14.00–15.00 przerwa na kawę, lunch dla gości,

15.00–15.30 PRZESTRZEŃ ZDYNAMIZOWANA. TEATR AWANGARDOWY SZYMONA SYRKUSA (1928–1934) Monika Chudzikowska, Muzeum Teatralne w Warszawie,dr Filip Burno, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
15.30–16.00 KONCEPCJA SZEŚCIANU I KULI ÉTIENNE’A SOURIAU W PRZESTRZENNYCH KONSTRUKCJACH ARCHITEKTÓW – JERZEGO GURAWSKIEGO I JERZEGO JUKA-KOWARSKIEGO ,dr Ewa Dąbek-Derda, Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
16.00–16.30 W STRONĘ KULISTOŚCI, EKSPERYMENT JERZEGO KRECHOWICZA WYKRACZAJĄCY POZA BIAŁY SZEŚCIAN GALERII I CZARNE PUDŁO SCENY, Martyna Groth, Uniwersytet Gdański
16.30–17.00 DZIEŁO JERZEGO GROTOWSKIEGO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ, prof. dr hab. Zbigniew Osiński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

16 kwietnia
9.30-10.00 rejestracja uczestników sesji
10.00–10.15 powitanie gości
10.15–10.45 DEFINICJE WSPÓŁCZESNEJ SCENOGRAFII
prof. dr hab. Paweł Dobrzycki, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
10.45 blok tematyczny „Konteksty architektury”
10.45–11.15 PRZESTRZEŃ ZNACZEŃ
Andrzej Holeczko-Kiehl, Dział Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach
11.15–11.45 GESTY I GESTYKULACJE. ZDARZENIE JAKO KREACJA ARCHITEKTONICZNA
dr Krzysztof Kalitko, Muzeum Narodowe w Poznaniu
11.45–12.15 DZIAŁANIA PERFORMATYWNE W DOMENIE PUBLICZNEJ
dr Katarzyna Zawistowska, Wydział Architektury i Wzornictwa, Pracownia Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
12.15–13.00 przerwa na kawę
13.00–13.30 SYLWETKA TADEUSZA KANOTRA W RYSUNKACH ARCHITEKTA Z TEATRU LABORATORIUM
Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach
13.30–14.00 MIEJSCA TEATRALNE TADEUSZA KANTORA
dr Lech Stangret, Galeria Foksal
14.00–14.20 przerwa na kawę
14.20–15.20 spotkanie z zespołem twórców „Post-Apocalypsis”:
POST-APOCALYPSIS. PRZESTRZEŃ JAKO EKOSYSTEM
kuratorka wystawy: dr hab. Agnieszka Jelewska, experience designer: dr Michał Krawczak, Katedra dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, interactive system designer: Michał Cichy
15.30 zakończenie sesji

https://www.facebook.com/muzeumslaskiemuzeum-slaskie
http://www.muzeumslaskie.pl

,