1234

Akademia Menedżerów Kultury

Kultura

5 Kwi 2016   ,

Zadbajmy o kulturę jak należy. akademiamk

Stowarzyszenie Inicjatywa rozpoczyna realizację nowego projektu „Akademia Menedżerów Kultury”. Projekt adresowany jest do wszystkich osób działających w sektorze kultury (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne) zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji menedżerskich, ale także pozyskaniem umiejętności budowania relacji i pracy na wartościach. W tym celu przygotowanych zostało 10 specjalistycznych, dwudniowych szkoleń. Organizatorzy zapraszają do odwiedzin witryny www.szkolenia.inicjatywa.org , na której znaleźć można wszelkie informacje na temat projektu.

Głównym impulsem do uruchomienia Akademii Menedżerów Kultury są wnioski płynące z organizacji 1. Kongresu Menedżerów Kultury.

W ramach akademii rozwijane będą kompetencje w następujących obszarach:
Zarządzanie projektem kulturalnym (14-15 kwietnia)
Finansowanie projektów kulturalnych ze źródeł publicznych (21-22 kwietnia)
Przywództwo w instytucjach kultury (25-26 kwietnia)
Angażowanie i budowanie publiczności w działalności kulturalnej (12-13 maja)
Sponsoring projektów kulturalnych (19-20 maja)
Budowanie i funkcjonowanie zespołu projektowego w instytucji kultury (24-25 maja)
Zarządzanie zmianą w instytucji kultury (30-31 maja)
Marketing i PR projektach kulturalnych (9-10 czerwca)
Efektywność osobista menedżera kultury (13-14 czerwca)
Międzynarodowa współpraca kulturalna (23 – 24.06.2016)

Przy dokonaniu zapisów na dowolne szkolenie do 5 kwietnia obowiązuje preferencyjna cena: 400 zł + vat.

Miejsce pl. Sejmu Śląskiego 2/425 / Katowice
Stowarzyszenie Inicjatywa

,