esk

Mikrogranty ESK 2016.

Kultura

10 Sie 2016   , ,

Ostatnie, specjalne rozdanie.esk

To ostatnia edycja niezwykle popularnego programu ESK 2016, w ramach którego osoby fizyczne, organizacje pozarządowe albo spółdzielnie socjalne mogą wprowadzić w mieście wiele pozytywnych zmian.

To ostatnia edycja niezwykle popularnego programu ESK 2016, w ramach którego osoby fizyczne, organizacje pozarządowe albo spółdzielnie socjalne mogą wprowadzić w mieście wiele pozytywnych zmian, a koszty wprowadzenia projektu w życie (jednorazowo 5 tysięcy złotych) przeznaczy na ten cel biuro ESK 2016.

Ostatnia edycja mikroGRANTÓW będzie inna nie tylko ze względu na hasło „Podziel się energią”, bo program wspiera teraz KOGENERACJA (partner dołożył 20 tysięcy do puli pieniędzy, która będzie dzielona między autorów najciekawszych pomysłów), ale też nowy pomysł. Tym razem uczestnicy mikroGRANTÓW przedstawią propozycje na ciekawe warsztaty. Organizatorom zależy, by mieszkańcy Wrocławia podzielili się z innymi swoim talentem. Może chodzić np. o warsztaty z grafiki użytkowej, design thinking, renowacji mebli, kreatywnego pisania, a nawet psiej behawiorystyki, czy ziołolecznictwa.

Do podziału będzie 75 tysięcy złotych (55 tysięcy od ESK 2016, a 20 tysięcy od KOGENERACJI), a nagrodzonych może zostać 15 projektów, w tym 13 z nich wybierze specjalna komisja, a 2 internauci w głosowaniu. Pieniądze posłużą wyłącznie na zakup towarów i usług, jakie będą niezbędne w realizacji projektu, czy honoraria, ale nie dla autora, a dla osób zaangażowanych w działanie.

 można zadać pytania, poradzić się, jak dobrze wypełnić wniosek.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie mikroGRANTÓW.

, ,