MF11_COVER_small

„MOCAK Forum” nr 11 – Chwistek, Eile, Ingarden, Porębski

Kultura

21 Paź 2015   ,

Do czytaniaMF11_COVER_small

Do księgarń w całej Polsce wkrótce trafi jedenasty numer czasopisma „MOCAK Forum”, poświęcony postaciom Leona Chwistka, Mariana Eilego, Romana Ingardena i Mieczysława Porębskiego. Redaktorką numeru jest Magdalena Mazik, kierowniczka Biblioteki MOCAK-u.

Sięgając po jedenasty numer „MOCAK Forum”, czytelnik ma szansę poznać kierunek programowych poszukiwań MOCAK-u dotyczących Leona Chwistka (1884–1944), Mariana Eilego (1910–1984), Romana Ingardena (1893–1970) i Mieczysława Porębskiego (1921–2012). Artystyczne i intelektualne biografie tych postaci w kontekście działalności i planów Muzeum prezentuje w otwierającym artykule dyrektor Maria Anna Potocka.

W głównej części pisma znajdą się szkice podejmujące się nowych odczytań idei czwórki MOCAK-u. W tym duchu Anna Olszewska pisze o myśli Mieczysława Porębskiego w epoce komputerów, Sebastian Stankiewicz analizuje perspektywy estetyki Romana Ingardena, Karol Chrobak przybliża twórczość Leona Chwistka, a Paweł Panic prowadzoną przez Mariana Eilego rubrykę Franciszek i inni. Udało się też sprawić, że wybrana czwórka znów stała się przedmiotem rozmowy. Wywiady i wspomnienia odsłaniają płynność przejścia od pamięci indywidualnej do historii, przemianę sfery prywatnej w publiczną. Na naszych łamach Władysław Stróżewski opowiada o Romanie Ingardenie, a Krystyna Czerni wspomina współpracę z Mieczysławem Porębskim. O wypowiedź poprosiliśmy też Jerzego Porębskiego, autora aranżacji Biblioteki Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u.

Mamy nadzieję, że lektura zainspiruje do nowego spojrzenia na Kraków, drugoplanowego bohatera tego numeru. Okazją może być spacer, który umożliwia nasza wkładka edukacyjna – mapa Kraków Ingardenów. W towarzyszącym jej tekście Anny i Mateusza Ingardenów można zobaczyć znane miejsca przez pryzmat związanych z nimi postaci. Kształt tego numeru „MOCAK Forum” wynika też z refleksji nad rolą jednostki, możliwościami twórczego wpływu na rzeczywistość i jego obrazem, który można odtworzyć z pozostawionych w archiwach śladów.

Stałym elementem czasopisma są eseje wizualne autorstwa zaproszonych artystów – Łukasz

Trzciński przyjrzał się fotografiom wykonanym przez Romana Ingardena, natomiast Andrzej Tobis odsłonił warsztat swojego konceptualno-fotograficznego projektu A–Z.

W części dotyczącej działalności MOCAK-u poprzez szereg rozmów pogłębiamy zasygnalizowane wcześniej wątki – o przełamywaniu schematów w nauczaniu i roli wyobraźni opowiada psychoanalityk Bartosz Puk, o pożytkach z przeszłości mówi Robert Kuśmirowski, a problemy reprezentacji pamięci poruszają kuratorzy wystawy Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz (MOCAK, 15.5–31.10.2015) Delfina Jałowik i Jürgen Kaumkötter. Dopełnia je kalejdoskop wypowiedzi uczestników wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990. Osobny tekst jest poświęcony poematowi wizualnemu „G” Ryszarda Krynickiego, którego reprint w zeszłym roku ukazał się nakładem MOCAK-u. To rodzaj prywatnego odwetu na systemie, dokonanego przez poetę na przełomie lat 60. i 70. za pomocą nożyczek, papieru pakowego i wyrazów wyciętych z pełnych propagandy gazet. Można powiedzieć, że jest to też numer „MOCAK Forum” o sile kolażu i twórczym cięciu teraźniejszości/historii.
„MOCAK Forum” to projekt wydawniczy MOCAK-u. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Każde wydanie jest poświęcone jednemu tematowi, który nawiązuje do wystaw pokazywanych w Muzeum. Magazyn zawiera wywiady z czołowymi postaciami ze świata kultury, artykuły, felietony oraz esej wizualny wykonany przez artystę. Stałymi elementami są również: okładka autorstwa młodego twórcy, wkładka edukacyjna oraz recenzje książek. Do tej pory ukazało się dziewięć numerów „MOCAK Forum”. Okładki czasopisma projektowali między innymi: Michał Zawada, Jan Szewczyk, Kama Sokolnicka, Michał Grochowiak i Konrad Smoleński. Każde wydanie ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Magazyn jest dystrybuowany w kilkudziesięciu księgarniach specjalistycznych na terenie całej Polski oraz w salonach sieci Empik. Redaktor naczelną pisma jest Monika Kozioł. Więcej informacji na stronie internetowej: http://mocak.pl/mocak-forum

https://www.mocak.pl/mocak

,