logo

Poznajcie z nami Muzeum Śląskie.

Kultura

1 Paź 2015   , ,

Niepowtarzalne.

W ramach stałych wystaw w nowej siedzibie muzeum goście mogą oglądać 1400 eksponatów pokazanych w sześciu galeriach tematycznych. Dla widzów jest to jednak jedna wyjątkowa przestrzeń, która zachęca to poznawania artystycznej działalności mieszkańców Śląska i ziem polskich.

Kolekcja licząca ok. 250 obrazów jest uznawana za jedną z najlepszych w Polsce. Znane z podręczników szkolnych obrazy Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego czy Stanisława Ignacego Witkiewicza w oryginale można zobaczyć właśnie w Muzeum Śląskim. Wśród wielu wybitnych dzieł polskiej sztuki dawnej w podziemnej galerii znajdują się takie obrazy jak: „Pożegnanie z pracownią” Jacka Malczewskiego, „Żydówka z cytrynami” („Pomarańczarka”) Aleksandra Gierymskiego, „Portret Józefa Ciechońskiego” Jana Matejki czy ostatnio nabyty obraz „Kozak w stepie” wybitnego malarza Alfonsa Dunin Borkowskiego ze szkoły Jana Matejki. Oprócz nowych nabytków galerię ma ożywiać wymiana obrazów z innymi muzeami.

Galeria sztuki polskiej po 1945 roku

Galerię tworzą obrazy, rzeźby, fotografie i pokazy multimedialne, ułożone tak, by pokazywać przesłanie ideowe, a nie nurt artystyczny czy chronologię wydarzeń. Szczególnej uwagi warte są: dwustronny obraz „Abstrakcja geometryczna szara” Andrzeja Wróblewskiego, namalowany na płycie pilśniowej „AY” Zdzisława Beksińskiego, „Che. Następny kadr” z cyklu „Pozytywy” Zbigniewa Libery czy wideoarty Lecha Majewskiego.

Galeria plastyki nieprofesjonalnej

Galeria pokazuje fenomen śląskiej sztuki nieprofesjonalnej. Tworzą ją m.in.: dzieła najwybitniejszego po Nikiforze prymitywisty Teofila Ociepki z jego „Dżunglą wielką”, prace artystów amatorskiej grupy plastycznej „Gwarek 58”, powstałej przy KWK „Katowice”, w której sztygarem był Jan Nowak, autor linorytu „Śląsk”, i wymowne obrazy Bronisława Krawczuka, których przykładem jest „Skarbnik rzeźbi świętą Barbarę”.

Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Doskonale zilustrowana burzliwa historia Górnego Śląska. Fotel Marszałka Sejmu Śląskiego z lat 1925–1928, figura patronki Śląska świętej Barbary z początku XX wieku i wianek ślubny z Dąbrówki Wielkiej z 1939 roku to tylko kilka eksponatów związanych z życiem politycznym, religijnym i społecznym, które pozwalają zapoznać się ze specyfiką regionu. Barwna historia, od czasów pierwszych osadników, przez rewolucję przemysłową, aż po współczesność, to nie tylko fakty i daty, ale także emocje i miliony ludzkich losów przedstawione w formie multimodalnej narracji, gdzie filmy dokumentalne, pejzaże dźwiękowe oraz scenografia budują dramaturgię wydarzeń na równi z obiektami oryginalnymi.

Laboratorium przestrzeni teatralnych – przeszłość w teraźniejszości

To jedyna w Polsce stała wystawa scenografii. Rekwizyty, makiety, kukły, prezentacje i kostiumy przedstawiają ewolucję przestrzeni teatralnej, roli widza
i aktora od czasów antycznych po współczesność. Wśród eksponatów można zobaczyć szkic Teatru idealnego Jerzego Gurawskiego, projekty Andrzeja Kreutz Majewskiego do wyreżyserowanej przez niego „Pasji” Krzysztofa Pendereckiego oraz prace Lidii i Jerzego Skarżyńskich, których przykładem jest projekt do spektaklu „Oresteja” Ajschylosa, wystawianego przez Stary Teatr w Krakowie.

Galeria śląskiej sztuki sakralnej

Ostatnia z wystaw stałych zostanie otwarta w drugiej połowie tego roku. Złożą się na nią m.in. dzieła uratowane przez Tadeusza Dobrowolskiego jeszcze przed II wojną światową. Wśród figur, obrazów i przedstawień świętych, do których modliło się wiele pokoleń Ślązaków, będzie figurka Marii z Dzieciątkiem z ok. 1420 roku z kościoła w Knurowie, witraż „Ukrzyżowanie”
z Miedźnej z lat ok. 1440-1450 i figurka Marii z Dzieciątkiem z ok. 1750 roku z Istebnej.

Hol centralny

W imponującym holu centralnym, podziemnej przestrzeni o wysokości ok. 12,5 m, zaplanowano Galerię jednego dzieła. Na początek pojawi się w niej instalacja „Modry” Leona Tarasewicza, przygotowana specjalnie z myślą o otwarciu nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Według artysty modry jest kolorem nieba, marzeń i mądrości, a zamknięty w sześcianie pod ziemią, gdzie „powinno być” czarno, staje się syntezą wielokulturowości Śląska i ludzi, którzy „modrość” potrafili zabierać nawet tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma, czyli pod ziemię. Nosili ją w sobie, by nadawać sens każdemu kolejnemu dniu życia.

1 2 3
4 5 6

https://www.facebook.com/muzeumslaskie
http://www.muzeumslaskie.pl

 

 

 

 

 

, ,