szychta_kreatywna

Szychta kreatywna.

Kultura

13 Paź 2016   , ,

Społeczne aspekty rewitalizacji. Warsztaty: Skala architektoniczna – poziom inwestycyjny. szychta_kreatywna

Publiczna debata na temat rewitalizacji w całym kraju, także na Śląsku, koncentruje się w dużej mierze na gospodarczym oraz ekonomicznym wymiarze tego procesu, w sposób niewystarczający podejmując społeczne wątki z nim związane. Muzeum Śląskie buduje przestrzeń wymiany doświadczeń – „Szychtę kreatywną” – w której zmieniamy ten stan. W październiku kontynuujemy warsztaty, uwzględniając w dyskusji rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz podejmując kwestię rewitalizacji przestrzeni w szerszym, w tym także obywatelskim kontekście.

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, którym przestrzeń lokalna nie jest obojętna. Dwudniowe warsztaty w październiku przygotowane zostały z myślą o liderach społeczności na Śląsku, przedstawicielach NGO i jednostek samorządowych, pracownikach instytucji kultury, ale również architektach oraz urbanistach. Z tej okazji do Katowic przybędą goście mający ogromne doświadczenie w odbudowie i rozwoju przestrzeni miejskich w Polsce, m.in. Marta Żakowska z Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (ASP Warszawa), Magdalena Wrzesień oraz Monika Komorowska ze Stowarzyszenia „Odblokuj”, Sławomir Marcysiak – miejski konserwator zabytków z Bydgoszczy, Andrzej Bulanda – architekt ze spółki Bulanda, Mucha Architekci sp. z o.o., Zygmunt Stępiński z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Bolesław Stelmach – architekt i autor takich rozwiązań jak Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Centrum Chopinowskie w Warszawie.

Podczas spotkań 25 i 26 października poruszymy kwestie związane z rewitalizacją tkanki architektonicznej, możliwościami adaptacji obiektów zabytkowych, z uwzględnieniem działań konserwatorskich i restauracyjnych oraz ich wpływu na użytkowników odnawianych obiektów. Chcemy podkreślić konieczność wzięcia pod uwagę faktycznych potrzeb społeczności w trakcie przygotowywania oferty inwestycyjnej oraz porozmawiać na temat programowania funkcjonalności rewaloryzowanych przestrzeni.

W pierwszym dniu warsztatów zaplanowaliśmy dwa moduły wystąpień, które podsumujemy w trakcie paneli dyskusyjnych. Tematyka pierwszego z nich będzie oscylować wokół kwestii planowania przestrzennego oraz nadawania funkcjonalności zdegradowanym, opuszczonym przestrzeniom. Drugi z modułów poświęcony będzie prezentacji europejskich rozwiązań architektonicznych i omówieniu założeń związanych z wpływem prowadzonych inwestycji na społeczność lokalną. W tym bloku wśród prelegentów pojawią się Dominique Sellier z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego oraz Łukasz Dziąbek z Muzeum Śląskiego, który omówi działania związane z inwestycją Muzeum na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice-Ferdynand”.

Drugiego dnia uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w kolejnej części prezentacji z udziałem prelegentów, wśród których znajdą się uznani architekci. W trakcie dyskusji chcemy zapytać o procesy związane z projektowaniem zmian w obiektach architektonicznych oraz porozmawiać o plusach i minusach lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Na ten dzień zaplanowaliśmy również działania warsztatowe prowadzone zarówno przez pracowników Muzeum Śląskiego, jak i zaproszonych gości. Cztery grupy będą pracowały nad odmiennymi projektami, których elementem wspólnym będzie temat rewitalizacji wraz z perspektywą planowania funkcjonalności rewaloryzowanych obiektów.

Na wszystkie poruszane zagadnienia spojrzymy z antropologicznego i socjologicznego punktu widzenia oraz z perspektywy użytkownika rewitalizowanych przestrzeni.

Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy
Termin zgłaszania uczestnictwa: do 18.10.2016 włącznie
Magdalena Czerny-Kehl, tel.: 32 213 08 17

Czym jest „Szychta kreatywna”?

„Szychta kreatywna” to forum wymiany doświadczeń związanych ze społecznym wymiarem rewitalizacji, z odniesieniami do aspektów konserwatorskich, architektonicznych czy inwestycyjnych. Projekt, realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej, został podzielony na trzy części: warsztaty Skala programowa (24 czerwca 2016 r.) i Skala architektoniczna – poziom inwestycyjny (26 października 2016 r.) oraz Forum rewitalizacji (marzec 2017).

Opiekun projektu: Łukasz Dziąbek
Koordynator: Magdalena Czerny-Kehl

www.muzeumslaskie.pl    muzeum-slaskie
facebook.com/muzeumslaskie
instagram.com/muzeumslaskie

, ,