Gisman Jerzy_2009_6

Wystawa fotografii poplenerowych „Muzeum kopalnią znaczeń”

Design, Kultura

8 Gru 2015   , Gallery

Zobaczmy to jeszcze raz!Gisman Jerzy_2009_6

Zmiany zachodzące na terenie Muzeum Śląskiego można było obserwować przez wiele lat. Utrwalali je uczestnicy 6 plenerów fotograficznych organizowanych w ramach projektu „Muzeum kopalnią znaczeń”. Efekty ich prac będzie można zobaczyć od 12 grudnia br. na wystawie prezentowanej w Muzeum Śląskim, w dawnym kopalnianym budynku magazynu odzieży, a obecnie Centrum Scenografii Polskiej.

Podczas organizowanych w latach 2009–2014 plenerów uczestnicy mogli wejść na teren budowy i bezpośrednio obserwować odchodzącą w przeszłość dawną kopalnię oraz zmiany jej najbliższego otoczenia – Bogucic. Zabytkowe obiekty pokopalniane zaadaptowane zostały do nowych celów, a umieszczenie instytucji muzealnej na tym terenie jeszcze mocniej podkreśliło rolę przemysłu w kształtowaniu szeroko pojętej kultury na Górnym Śląsku. Metamorfozę rejestrowano podczas kilku edycji odbywających się o różnych porach roku i na różnych etapach budowy.

Na wystawie można zobaczyć prace artystów profesjonalnych i amatorów, o zróżnicowanym poziomie i walorach estetycznych, które stworzyły ciekawy, wielowątkowy pokaz. Możliwość wejścia na teren powstającego wówczas Muzeum budziła wyjątkowe emocje. Szczególna rola przypadła członkom ZPAF-u, którzy udzielali uczestnikom plenerów fachowej pomocy, dlatego też przekazane przez nich prace zostały umieszczone w specjalnej prezentacji „Okiem Mistrza”. Ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja w postaci mappingu wyświetlanego od godz. 16.00 do 22.00 na budynku łaźni Gwarek.

Z 295 uczestników wszystkich edycji 195 zdecydowało się przekazać 320 prac organizatorom jako owoc wspólnej wieloletniej eksploracji miejsca, w którym Muzeum po 90-letniej wędrówce osiadło w swej nowej siedzibie w otoczeniu zabytków techniki, strażników przeszłości zaświadczających o minionej epoce i ludziach, którzy ją tworzyli.

Kurator: Danuta Kowalik-Dura
Aranżacja przestrzeni: Wojciech Skrzypiec

https://www.facebook.com/muzeumslaskiemuzeum-slaskie
http://www.muzeumslaskie.pl

,