zachęta

Zawrót głowy.

Kultura

15 maja 2017   , , , ,

Utopia architektury.

Jarosław Kozakiewicz jest artystą, którego dzieła sytuują się na pograniczu rzeźby, nauki i architektury. Od prawie trzech dekad w centrum jego praktyki artystycznej znajduje się nieodmiennie ludzkie ciało. W rzeźbach, działaniach typu environment, schematach architektonicznych i projektach kształtowania krajobrazu realizowanych w Polsce i Europie, Kozakiewicz łączy je z otaczającym światem.

Na scenie międzynarodowej znany jest przede wszystkim ze swoich utopijnych i krytycznych projektów architektonicznych realizowanych w różnych przestrzeniach. W 2007 powstał Projekt Mars, masywna forma rzeźbiarska zlokalizowana w miejscu dawnej kopalni węgla brunatnego obok jeziora Baerwalde. Rzeźbie utworzonej z usypanych wałów ziemnych artysta nadał formę gigantycznego ludzkiego ucha.

Wystawa w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki, szeroko prezentująca twórczość artysty, odzwierciedla to wieloletnie zainteresowanie ciałem rozumianym jako makro- i mikrokosmos. W jaki sposób ciało istnieje we Wszechświecie? I czy istota ludzka sama może stać się światem?

Ekspozycja Zawrót głowy zaprezentuje ostatnie dzieła artysty: rzeźby i prace wizualne. Wśród nowych prac przygotowanych specjalnie na tę okazję znajdzie się rzeźba zatytułowana Habitat — niewielki budynek, który zostanie zbudowany in situ w Zachęcie. W pracy Bezdomny umysł Kozakiewicz, posługując się projekcją wideo, tworzy portret wewnętrznego świata bezdomnego mężczyzny mieszkającego na peryferiach Warszawy. Na wystawie znajdą się również cykle rysunków kosmologicznych tworzone przez artystę przez cały okres jego kariery, ale nigdy wcześniej nie wystawiane. Publiczność będzie miała okazję zapoznać się także z mniej znanym aspektem jego twórczości — pracami z lat 90. powstałymi po zakończeniu studiów na wydziale rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym Jorku.

Artystyczno-architektoniczne projekty Kozakiewicza zawdzięczają swoją geometrię organizacji ludzkich zmysłów. Odwołują się do wielu dziedzin: genetyki, fizyki, astronomii i współczesnej ekologii, jak również do dawnych koncepcji kosmologicznych. Unikając naukowej racjonalności, autor w poetycki sposób eksploruje naturę ucieleśnionego istnienia.

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ ZAWRÓT GŁOWY
Miejsce Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Kurator: David Crowley
Współpraca ze strony Zachęty: Katarzyna Kołodziej
Data 09.05 -06.08.2017

, , , ,