muzeum-slaskie2

Byzuch u Ferdynanda zimą.

Miejsca

19 Sty 2018   ,

Oprowadzanie po Muzeum Śląskim.

W okresie zimowym oprowadzanie po Muzeum Śląskim Byzuch u Ferdynanda odbywa się w zmienionej formie. Od stycznia 2018 roku oferta dostępna jest również w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją.

Byzuch u Ferdynanda to zwiedzanie terenu Muzeum Śląskiego z przewodnikiem, który zapozna uczestników z historią muzeum oraz rewitalizacją budynków dawnej kopalni „Ferdynand” (później „Katowice”). Oprowadzanie w okresie zimowym obejmuje dwa budynki pokopalniane (stolarnię i łaźnię) oraz elementy wystawy, które nawiązują do historii KWK „Katowice”. Oprowadzanie trwa około 90 minut. Po jego zakończeniu bilet upoważnia uczestników do indywidualnego zwiedzania wystaw stałych i czasowych (z wyjątkiem „Na tropie Tomka”).

.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10.00 odbywa się oprowadzanie w polskim języku migowym, a o godz. 13.00 – oprowadzanie z audiodeskrypcją przygotowane z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Zwiedzanie z audiodeskrypcją jest wersją skróconą i nie obejmuje możliwości wstępu na wystawy stałe i czasowe. Koszt: 7 zł. Oprowadzanie w polskim języku migowym obejmuje dodatkową prezentację multimedialną oraz możliwość wstępu na wystawy stałe i czasowe z wyjątkiem wystawy „Na tropie Tomka”. Koszt: 29 zł.

www.muzeumslaskie.pl
facebook.com/muzeumslaskie
instagram.com/muzeumslaskie
twitter.com/muzeumslaskie
youtube.com/muzeumslaskie

,